Floordress R600 10 lít

Chất lau sàn Floordress R600 10 lít 
Mô tả:

- Chất lau sàn trung tính

- Hóa chất trung tính, phù hợp cho tất cả các loại sàn và bề mặt.

- Nồng độ cao, tiện lợi và an toàn khi sử dụng.

Ứng dụng:

- Sử dụng mop để lau sàn nhà và dẻ lau để làm sạch những bề mặt khác.

- Không cần tráng lại bằng nước sau khi sử dụng.

- Tỷ lệ pha: Pha loãng FloorDress R600 với nước theo tỷ lệ 1:100.

 


Các sản phẩm khác

Mopdressing A 1gal

Mopdressing A 1gal

Chất lau sàn
Oasis Pro 16 Orange Force

Oasis Pro 16 Orange Force

Chất lau sàn trung tính
Laven Fresh 1gal

Laven Fresh 1gal

Chất lau sàn
Jusmin Flesh 1 gal

Jusmin Flesh 1 gal

Chất lau sàn khử trùng
Future DC 1gal

Future DC 1gal

Chất lau sàn khử trùng