Granite Polishing Cream

Chất đánh bóng sàn Granite Polishing Cream 1quart 
Mô tả:

- Một hỗn hợp bột đánh bóng dùng để khôi phục lại độ bóng của sàn đá Granite bị hư hại.

- Đồng thời cung cấp một lớp phủ sàn chống nước và ố bẩn.

Sử dụng và tỷ lệ pha:

- Cho ít nước với Stone Medic GPC khi đánh bóng.

- Dùng với máy tạ đánh sàn (trên 50kg) và Steel wool pad.

- Giúp khôi phục lại độ bóng của sàn đá Granite bị hư hại; đồng thời cung cấp một lớp phủ sàn chống nước và ố bẩn.

 


Các sản phẩm khác

Marble Polishing Compound

Marble Polishing Compound

Chất đánh bóng sàn