Nettoclar Rapid 5 lít

Chất bảo dưỡng sàn Nettoclar Rapid 5 lít

Ứng dụng và tỷ lệ pha:

- Sản phẩm phục hồi trên sàn đá.

- Dùng buffing sàn sau khi đánh bóng.

- Hiệu quả trên bề mặt sàn đá tự nhiên.

- Tạo ra 1 lớp phủ mỏng giúp chống bám dơ trên bề mặt sàn do lưu thông.

- Dễ dàng cho bảo dưỡng hàng ngày.

- Dùng với chai xịt và máy đánh sàn chuyên dụng 1 mâm.

- Tiêu hao: 1.000m2/ 1 lít.

 

Các sản phẩm khác

Recover Spray Buff

Recover Spray Buff

Chất bảo dưỡng sàn
Natural Stone Medic C&M

Natural Stone Medic C&M

Chất bảo dưỡng sàn